Usługi księgowe oraz obsługa kadrowo-płacowa

Mając na uwadze specyfikę obsługiwanego podmiot, branży w której działa oraz oczekiwań klienta tworzymy indywidualny i profilowany model współpracy w zakresie obsługi każdej firmy.

 •  Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie komputerowym własnym lub klienta
 • Sporządzanie raportów podatku VAT
 • Sporządzanie okresowych oraz rocznych deklaracji podatkowych i składanie ich do właściwych urzędów
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i ich składanie do urzędu skarbowego
 • Sporządzanie prognoz finansowych
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Współpracę z biegłymi rewidentami
 • Reprezentację klienta przed norweskimi urzędami, instytucjami, również w zakresie kontroli / pomoc tłumacza

Pracownicy

 • Przygotowanie dokumentów pracowniczych
 • Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • Rejestracje w norweskich rejestrach oraz urzędach
 • Pomoc w razie kontroli Inspekcji Pracy

Doradztwo podatkowe

Celem usługi jest ograniczenie ryzyka finansowego obsługiwanych firm oraz optymalizacja podatkowa.

 • doradztwo w wyborze formy działalności gospodarczej
 • kontrolę dostarczanych dokumentów pod kątem zgodności z przepisami prawa norweskiego
 • doradztwo w bieżących i planowanych przedsięwzięciach w świetle obciążeń podatkowych

Doradztwo w zakresie prawa pracy

Informacje pozwalające na wybór optymalnej formy zatrudnienia pracowników a także pomoc przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów powstałych w trakcie i po ustaniu stosunku pracy.