Regnskapsføring, personell og lønn

Vi skreddersyr rapporter og løsninger tilpasset hver enkelt type selskap.

 • Regnskapsføring i henhold til gjeldende lover og regler i vårt eget eller kundens regnskapssystem.
 • Utarbeidelse og innsendelse av rapportering av mva, lønn (aa- melding, aga og forskuddstrek osv).
 • Utarbeidelse av perioderegnskap, økonomiske analyser og prognoser.
 • Økonomistyring innen prosjekter.
 • Lønnskjøring.
 • Fakturering.
 • Oppfølging av utestående og fordringer.
 • Utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser med innsendelse til myndigheter.
 • Kontakt og samarbeid med revisorselskaper.
 • Bistå kunden overfor myndigheter i forbindelse med bokettersyn eller andre kontroller.

Personell

 • Utarbeidelse av dokumenter knyttet til ansettelse.
 • Registrering i a-ordning.
 • Utfylling av forskjellige type søknader f.eks id-kort (byggekort, renholdskort).
 • Oppfølging av OTP og yrkesskadeforsikring.
 • Personallister.
 • Utarbeidelse av diverse bekreftelser og attester for ansatte.
 • Bistå med tolketjenester innen engelsk, polsk og russisk.
 • Bistand i forbindelse med kontroller gjennomført av Arbeidstilsynet.

Rådgivning

Vi bistår våre kunder innen alle typer for økonomisk rådgivning for å optimalisere utviklingen og redusere finansiell risiko.

 • Rådgivning innen valg av selskapsform.
 • Utarbeidelse av dokumenter ved stiftelse av selskap.
 • Rådgivning knyttet til pågående og planlagte prosjekter og investeringer.
 • Styrearbeid/styresekretær.
 • Endringa av selskapsform.
 • Avvikling av selskaper.

Andre tjenester

 • Kredittvurdering for kundens samarbeidspartnere.
 • Korrespondansehåndtering.
 • Utarbeidelse og kontroll av private selvangivelser.
 • Bistå med tolking og oversettelser innen engelsk, polsk og russisk.
 • Samarbeid med forskjellige kursholdere med organisering, tolking, gjennomføring og sertifiseringa av utenlandske medarbeidere (HMS, liftkurs, språk).